Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Alle (aan)biedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. ik wil van mijn woning af maakt het voorbehoud dat een koop niet eerder tot stand komt dan na wederzijdse rechtsgeldige ondertekening van een door ons kantoor opgestelde koopakte.

Er worden door ik wil van mijn woning af nooit kosten in rekening gebracht bij de klant. Het laten bezichtigen en beoordelen van een woning geschied geheel vrijblijvend en is altijd kosteloos.

Alle door ik wil van mijn woning af op haar website(s) aangeboden informatie is van algemene aard en dient enkel en alleen als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

ik wil van mijn woning af aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de aangeboden informatie, wij raden u aan om deze algemene voorwaarden goed door te lezen alvorens u er enig handelen of nalaten op baseert.

Namens de directie

ik wil van mijn woning af